Category Archives: ประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

ไฟล์ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)


– ไฟล์ประกาศรับสมัครสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง ครู รหัสวิชา  311  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จำนวน  1  อัตรา

2.  ตำแหน่ง  ครู รหัสวิชา  207   สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม จำนวน  1  อัตรา 

 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 ตุลาคม 2565 (ในวันราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา13.00 น. ถึง 16.30 น. (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ “ไฟล์ประกาศรับสมัคร” )   

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ยินดีต้อนรับ คุณครูอาจณรงค์ พลค้อ

💕ประมวลภาพกิจกรรม “Smoke Free Festival เทศกาลดินแดนปลอดบุหรี่” โดยศิลปินวง T-Rex 🦖🦖🦖 ที่มาจัดเต็มความมันส์ สร้างสีสันภายในงาน และชวนน้องๆไม่สูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพของตัวเองและคนรอบข้าง วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น


ประมวลภาพกิจกรรม “Smoke Free Festival
เทศกาลดินแดนปลอดบุหรี่”โดยศิลปินวง T-Rex
ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

 

🔌🔌ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง ครุอัตราจ้าง (สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง) ⏰⏰รับสมัครระหว่าง วันที่ 3-11 สิงหาคม 2565 (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การลงทะเบียนหลักสูตรภาษาจีนออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับครูสังกัดอาชีวศึกษา(职教委教师线上免费课通知泰语版)

 

สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น - วิกิพีเดีย
ประกาศสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การลงทะเบียนหลักสูตรภาษาจีนออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับครูสังกัดอาชีวศึกษา(职教委教师线上免费课通知泰语版