Category Archives: ประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการพิจารณา #โควตา #ประจำปีการศึกษา 2566 #วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่


#ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่👇👇
https://shorturl.asia/biXpK

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ


บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

✝️✝️ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งครู

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 2 (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 2 (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ