Category Archives: ประชาสัมพันธ์

✅ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

✅ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
👌เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง
👮‍♀️เจ้าหน้าที่ธุรการ
✍️จำนวน 1 อัตรา
⏰ รับสมัคร ระหว่าง วันที่ 3-14 กรกฎาคม 2563 (เว้นวันหยุดราชการ)

📼ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างกลโรงงานหรือเทคนิคการผลิต

📼ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
😊 สาขาวิชาช่างกลโรงงานหรือเทคนิคการผลิต


 

เผยแพร่ผลงานวิจัย : รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อาชีวะพรีเมียม สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อาชีวะพรีเมียม
สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

 

✅ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (สาขาวิชาช่างกลโรงงานหรือเทคนิคการผลิต) ✍️จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
👌เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง
👮‍♀️ครูพิเศษสอน
😊 (สาขาวิชาช่างกลโรงงานหรือเทคนิคการผลิต)
✍️จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครระหว่าง วันที่ 15-19 มิถุนายน 2563 (เว้นวันหยุดราชการ) 

ลงทะเบียนเรียน ปวช.2 ทุกสาขาวิชา ภาคเรียนที่ 1-2563

สมัครเรียน และมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ออนไลน์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ประจำปีการศึกษา 2563คลิกสมัครเรียน/มอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่
ระดับชั้น ปวช. และ ปวส.

อุปกรณ์จ่ายเจลล้างมือ

📢📢📢 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เปิดรับสมัคร นักเรียน-นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 📢📢

 

📌ให้สมัครเรียนออนไลน์เท่านั้น📌
📌ไม่ต้องเดินทางมาวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่📌

สมัครเรียน ในระดับ ปวส. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ฟรีค่าหน่วยกิต
เพื่อลดภาระผู้ปกครอง ในภาวะ โควิด-19 

#สมัครเรียนออนไลน์วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ คลิกเลย📌

จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19
“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” อยู่บ้านก็สามารถสมัครเรียนได้ ครับ
#โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
#เปิดภาคเรียน1/2563 และรายงานตัวเข้าศึกษาต่อ
(วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563)
หากมีข้อสงสัยการสมัครเรียนออนไลน์ สอบถามได้ที่
#งานทะเบียน 0844031204
#งานประชาสัมพันธ์ 0801991798
วิทยาลัยฯ 043272129

ประกาศขอเลื่อนกำหนดวันรับเครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษาและอุปกรณ์การเรียน

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง เลื่อนการจัดกิจกรรมงานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา และโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-๑๙) จะเข้าสู่สภาวะปกติ

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง เลื่อนการจัดกิจกรรมงานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา และโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-๑๙) จะเข้าสู่สภาวะปกติ