Category Archives: ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน

รหัสห้องเรียนออนไลน์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ภาคเรียนที่ 1/2564

 

รหัสห้องเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564

📢📢ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง #ครูพิเศษสอน ⚽️⚽️⚽️⚽️ วิชาเอกพลศึกษา /วิทยาศาสตร์การกีฬา /การฝึกและการจัดการกีฬา/ วิทยาศาสตร์สุขภาพ/ สุขศึกษา / วิทยาศาสตร์และการออกกำลังกาย/ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ⚽️⚽️⚽️⚽️

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564


ประกาศรายชื่อ รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 และนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1 ปีการศึกษา 2564


รายชื่อนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 ปีการศึกษา 2564
รายชื่อนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1 ปีการศึกษา 2564

📢📢ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง #ครูพิเศษสอน (พลศึกษา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูพลศึกษา

กำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๗-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

📢📢วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง ครูพิเศษสอน จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกพลศึกษา /วิทยาศาสตร์การกีฬา /การฝึกและการจัดการกีฬา/ วิทยาศาสตร์สุขภาพ/ สุขศึกษา / วิทยาศาสตร์และการออกกำลังกาย/ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 😉รับสมัคร ระหว่างวันที่ 17-25 พฤษภาคม 2564 (เว้นวันหยุดราชการ)

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ขอแสดความยินดีกับ ครูนิติพร อามาตย์ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
#ขอแสดความยินดีกับ
ครูนิติพร อามาตย์
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ณ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
https://goo.gl/maps/wSSheM1g7bR2RjAn8

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการณ์