king10
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ปวช.3  และ ปวส.2 ปีการศึกษา 2566
ประมวลภาพกิจกรรม “Smoke Free Festival  เทศกาลดินแดนปลอดบุหรี่”  โดยศิลปินวง T-Rex 🦖🦖🦖
 

หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด <<

ดาวน์โหลดเอกสาร/คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

คำสั่งทั้งหมด <<

Facebook

 

วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัย

รางวัลชมเชย : ทีม กาลครั้งหนึ่ง วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่