king10
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมาตรฐานเยอรมนี วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา 10 คน สาขาระบบขนส่งทางราง ที่ได้รับทุน ไปศึกษา ต่อ ที่ ประเทศจีน
 

หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด <<

ดาวน์โหลดเอกสาร/คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

คำสั่งทั้งหมด <<

Facebook

 

วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัย

รางวัลชมเชย : ทีม กาลครั้งหนึ่ง วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่