เรื่อง ประกาศเชิญชวนเสนอราคาซื้อชุดปฏิบัติการนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Electric Vehicle : EV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 19-26 เมษายน 2567


1. action_plan
2. แบบหนังสือค้ำประกัน
3. เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Electric Vehicle EV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4. คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2567 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
5. แบบหนังสือค้ำประกัน
6. ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้สนใจในการเสนอราคาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e –         bidding)เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการเสนอราคา
7. สัญญาซื้อขายแบบสัญญาซื้อขายทั่วไป
8. บทนิยาม “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน”
9. บทนิยาม “การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม”
10. ( สำเนา ) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11. บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
12. บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
13. แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญาซื้อ)(กรณีปกติ)
14. ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e – bidding)
15. ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *