รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

ปีงบประมาณ 2567
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
งบทดลองในระบบ-GFMIS-ประจำเดือน-เมษายน-2567
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2567
งบทดลองในระบบ-GFMIS-ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2567
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2566
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2566

ปีงบประมาณ 2566
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2566
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2566
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2566
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2566
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2566
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2566
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2565
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2565

ปีงบประมาณ 2565
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2565
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน เดือน สิงหาคม 2565
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน เดือน กรกฎาคม 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน เดือน มิถุนายน 2565
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน เดือน เมษายน 2565
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2565
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2565
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2564
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2564

ปีงบประมาณ 2564
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2564
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2564
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2564
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2564
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2564
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2564
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2563
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2563

ปีงบประมาณ 2563

งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2563
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2563
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม  2563
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2563
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2563
 งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2563
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2563
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2562
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2562

ปีงบประมาณ 2562

งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2562
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2562
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2562
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2562
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2562
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2562
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2561
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2561

ปีงบประมาณ 2561

งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2561
 งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2561
 งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
 งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2561
 งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
 งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2561
 งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม  2561
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2561
 งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม  2561
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม  2560
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน  2560
 งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2560
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2560
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2560
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
 งบทดลองในระบบ GFMIS  ประจำเดือนมิถุนายน 2560 
งบทดลองในระบบ GFMIS   ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 
งบทดลองในระบบ GFMIS  ประจำเดือนเมษายน 2560 
งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม 2560

Facebook Comments