วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (วิชาเอกอาหารและโภชนาการ) จำนวน 1 อัตรา

📢วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
👩‍🎓เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (วิชาเอกอาหารและโภชนาการ) จำนวน 1 อัตรา
🗓️รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 6 พฤษภาคม  2562 (เว้นวันหยุดราชการ)
Facebook Comments