ติดต่อเรา

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
ที่อยู่ : เลขที่ 113 หมู่ 2 ตำบลหนองน้ำใส
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
โทรศัพท์ : 0-4327-2129, 09-8206-2285
โทรสาร : 0-4327-2129 ต่อ 490
E-mail : khonkaen08@vec.mail.go.th