ตราสัญลักษณ์ / สีประจำวิทยาลัย

ตราประจำวิทยาลัย

 

สีประจำวิทยาลัย

 “สีเหลือง” เป็นสีประจำวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หมายถึง ความสว่าง ปัญญา