เกี่ยวกับเรา

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาคาร 4 สีฟ้า ตั้งอยู่ภายในวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เลขที่ 113 หมู่ 2 ตำบลหนองน้ำใสอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110