ติดต่อเรา

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

ที่อยู่ : เลขที่ 113 หมู่ 2 ตำบลหนองน้ำใสอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110

โทรศัพท์ : 0-4327-2129, 09-8206-2285

โทรสาร : 0-4327-2129 ต่อ 490

E-mail : khonkaen08@vec.mail.go.th