เทคนิคพื้นฐาน
    
    
   elearning
  บทเรียนออนไลน สอศ.
    
 


<< ตรวจสอบผลการเรียน >>
<< RMS >>
<< กำลังคนอาชีวศึกษา >>
<< ลงทะเบียน BPIC SIM >>
<< English4vec >>
<< กยศ. >>
<< ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต >>
     
   
 
สายตรงผู้อำนวยการ


ครูฌามาดา จันดาอาจ
ครูสุรัตน์ แก้วพล
ครูสุริยัน สายเมฆ
ครูมนัสนันท์ ทรงอาจ
ครูผาง ขอสูงเนิน
ครูวัชราภรณ์ แน่นอุดร
ครูสุมิตรา เขียวไกร
ครูชัยรัตน์ อันสนธิ์
   
   
   www.google.co.th
   www.teenee.com
   www.gmail.com
   www.i-kook.com
   www.bangkokpost.com
  ผู้หญิงวันนี้แม่และเด็ก 
เริ่มนับ 10/12/56
<<กองวิจัยตลาดแรงงาน>>
<< TDC ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ >>
    <<< นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2547  >>>
<<<< นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2549  >>>
  <<<< นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2551  >>>
   
นายสุริยัน สายเมฆ
นักศึกษารางวัลพระราชทาน
ประจำปีการศึกษา 2547
 
นายมงคล รู้สมกาย
นักศึกษารางวัลพระราชทาน
ประจำปีการศึกษา 2549
นางสาวนรินรัตน์ กุลสุวรรณ
นักศึกษารางวัลพระราชทาน
ประจำปีการศึกษา 2551
   
   
   
นางสาวรัตนาภรณ์ นามจุมจัง
นักศึกษารางวัลพระราชทาน
ประจำปีการศึกษา 2553
   
เทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง
   
   
คลิก
   
 
   
 
 


วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่   อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
      สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
113  หมู่ 2  ตำบลหนองน้ำใส   อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท.์ 0-4327-2129 โทรสาร. 0-4327-2129 ต่อ 490
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ KhonKaen08   E-mail :bpic113@yahoo.co.th
Webmaster : tiwa101@yahoo.co.th
สงวนลิขสิทธิ์ : เว็บไซต์นี้ใช้งานได้ดีกับจอภาพขนาด 1024x768 pixel

ปรัชญาวิทยาลัยฯ "สร้างสัมพันธ์ มั่นคุณธรรม หมั่นศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม"