Category Archives: Uncategorized

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2566

http://www.bpic.ac.th/2018/wp-login.php

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

SAR-2564

ถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

“จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล”

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา เวลา 19.00 น.คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ทำบุญตักบาตร และ ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

“วันแม่แห่งชาติ 2562”

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น. ว่าที่ ร.ต. ดร. จรรยา พาบุ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธี ทำบุญตักบาตร และ ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

นายสัมฤทธิ์ เชื้อสาวถี รวมสนับสนุนถ้วยรางวัล ฟุตบอล7คนต่อต้านสารเสพติดวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

“วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ขอขอบคุณ”
………………………………………………………….
ในนามตัวแทนของฝ่ายจัดการแข่งขัน วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ขอบคุณน้ำใจผู้นำท้องถิ่น นายก อบต.หนองน้ำใส
นายสัมฤทธิ์ เชื้อสาวถี รวมสนับสนุนถ้วยรางวัล ฟุตบอล7คนต่อต้านสารเสพติดวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่. จำนวนเงิน 2,500 บาท ขอบคุณมากครับ

เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา 2561

 

แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการสถานศึกษา (งานประกันฯ)

01-หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพ

02-กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

03-แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

04- แนวทางการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)

05- การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของถานศึกษา

06- การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง SAR

07- แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพ (Powerpoint)

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร “ศึกษาดูงานความร่วมมือไทย-จีน “

24 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ ร.ต. ดร. จรรยา พาบุ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู จากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร “ศึกษาดูงานความร่วมมือไทย-จีน “