Category Archives: ข่าวกิจกรรม

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

#ตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา
21 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ในภาพอาจจะมี 2 คน, รวมถึง ล้ม ละลาย, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, โทรศัพท์

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, รวมถึง เจ้าเกิดมา ทั้งน้ำตา, ผู้คนกำลังนั่ง

โครงการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

20 มิถุนายน 2561 บริษัทห้างโอวเปงฮง จำกัด ร่วมกับ เอ.พี.ฮอนด้า และ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ อบรมให้ความรู้เรื่องการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัย “โครงการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา” ให้แก่นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, รวมถึง Rnon Rnon, ผู้คนกำลังนั่ง, รถมอเตอร์ไซค์ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 6 คน, รวมถึง กรนันท์ฉัตร ราตรีพิพัฒนกุล, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, รถมอเตอร์ไซค์ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 15 คน, รวมถึง KA EN, กรนันท์ฉัตร ราตรีพิพัฒนกุล และ MaX'NaroNgdech Wongsricha, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม

กิจกรรม Big Cleaning Day วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

14 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day (กิจกรรมการทำความสะอาดวิทยาลัยฯ ห้องสำนักงาน ห้องเรียน เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาวะแก่ครูและนักเรียน ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ทุกคน)

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 15 คน, รวมถึง Aun Rossukon, ศตวรรษ หาโกสีย์, Pan's Linda, Much Sading, DM Clue, Dungyiwa Phetsaen และ Supa Sameedee, คนที่ยิ้ม, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ภาพกิจกรรม

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

14 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ได้จัดพิธี ไหว้ครูและบวงสรวงพระวิษณุกรรมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ โดยมีว่าที่ ร.ต. ดร. จรรยา พาบุ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ภายในพิธีมีกิจกรรม บวงสรวงพระวิษณุกรรม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยฯ บูชาครู และมอบทุนการศึกษา

 

   

 

 

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ภาพกิจกรรม

 

 

โครงการอบรมเขียนแผนงานกิจกรรม คนดี คนเก่ง และมีความสุข ประจำปีการศึกษา 2561

8 มิถุนายน 2561 ว่าที่ ร.ต. ดร. จรรยา พาบุ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ มอบหมายให้รองฯ ศรีบังอร นรินทรางกูร ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเขียนแผนงานกิจกรรม คนดี คนเก่ง และมีความสุข ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

ในภาพอาจจะมี 9 คน, รวมถึง Phimsuda Wonglakorn, คนที่ยิ้ม, ฝูงชน

ในภาพอาจจะมี กาฟิวส์ เมธาสิทธิ์ และ Suriyun Saymek, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, รวมถึง Suriyun Saymek และ Supa Sameedee, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ภาพกิจกรรม

 

 

โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

31 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ประจำปีการศึกษา 2561

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี 6 คน, รวมถึง Somporn Nonta และ รัฐศาสตร์ สายรัตน์, คนที่ยิ้ม, ผู้คนอยู่บนเวที และ ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนอยู่บนเวที และ ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ภาพกิจกรรม

 

โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมเสริมสร้างพลานามัย ต้านภัยยาเสพติด และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาตามหลักการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จัดโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมเสริมสร้างพลานามัย ต้านภัยยาเสพติด และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาตามหลักการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมีจิตอาสา) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

ในภาพอาจจะมี Junyar Pabu, ข้อความ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี Supaluk Ponkasem, ข้อความ

ในภาพอาจจะมี 5 คน

ในภาพอาจจะมี 5 คน, รวมถึง กิตกรณ์ วงชารี, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 8 คน, รวมถึง ชาย. เอก'ก, คนที่ยิ้ม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ภาพกิจกรรม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ภาพกิจกรรม

 

โครงการสืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธรูป ประจำสถานศึกษา

#โครงการสืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต์
วันที่ 9 เมษายน 2561 ว่าที่ ร.ต. ดร. จรรยา พาบุ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู ่และบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธรูป ประจำสถานศึกษา ,รดน้ำขอพรฯ ประเพณีวันสงกรานต์ ของบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ณ บริเวณ ศาลาพระพุทธรูป วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

ในภาพอาจจะมี 3 คน, รวมถึง นายธานี โนนใหม่ และ ศุภชัย แสงบัวท้าว, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, รวมถึง ศุภชัย แสงบัวท้าว, ผู้คนกำลังนั่ง และ เด็ก

ในภาพอาจจะมี 5 คน, รวมถึง ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี และ Supaluk Ponkasem, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, รวมถึง Supaluk Ponkasem, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 5 คน, รวมถึง Junyar Pabu, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน และ สถานที่ในร่ม

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

โครงการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาทุนหวู่ฮั้น รุ่นที่ 3 ก่อนไปศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ โดย ว่าที่ ร.ต. ดร. จรรยา พาบุ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู จัดอบรมโครงการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาทุนหวู่ฮั้น รุ่นที่ 3 ก่อนไปศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม – 6 เมษายน 2561   ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

พิธีปิดโครงการ วันที่ 05/04/61

ภาพกิจกรรมเข้าค่ายแบบรวม

โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาทุนเทียนจิน รุ่นที่ 5 ก่อนไปศึกษาต่อต่างประเทศ

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ โดย ว่าที่ ร.ต. ดร. จรรยา พาบุ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาทุนเทียนจิน รุ่นที่ 5 ก่อนไปศึกษาต่อต่างประเทศ ภายใต้โครงการความร่วมมือพัฒนาอาชีวศึกษาไทย-จีน โดยมีนักศึกษาที่สอบผ่านทุนดังกล่าว ฯ จากวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

ในภาพอาจจะมี 13 คน, รวมถึง อมรรัตน์ ไผ่อรุณ, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 

ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

ค่ายทุนเทียนจิน วันที่ 6/04/61 

พิธีปิดโครงการ วันที่ 05/04/61

ค่ายทุนเทียนจิน วันที่ 4/04/61

ค่ายทุนเทียนจิน วันที่  3/04/61

ค่ายทุนเทียนจิน วันที่ 2/04/61