Category Archives: ข่าวกิจกรรม

พิธีถวายราชสดุดี และเปิดกองลูกเสือ ตามโครงการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบ 3 สี

#พิธีถวายราชสดุดี
#เปิดกองลูกเสือ
ว่าที่ ร.ต. ดร. จรรยา พาบุ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี และเปิดกองลูกเสือ ตามโครงการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบ 3 สี ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

ประมวลภาพการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง 汉语演讲比赛 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

#การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง
#汉语演讲比赛
ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ ร.ต. ดร. จรรยา พาบุ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เป็นคณะดำเนินงาน จัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง 汉语演讲比赛 ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม


ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

ดาวน์โหลด วผ.1 และ จิตพิสัย ภาคเรียนที่ 2/2561

ดาวน์โหลด วผ.1  ภาคเรียนที่ 2/2561

วผ-1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
วผ-1 แผนกวิชาการบัญชี
วผ-1 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
วผ-1 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
วผ.1 แผนกวิชาช่างยนต์
วผ-1 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
วผ-1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
วผ-1 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วผ-1 ทวิศึกษา

ดาวน์โหลดจิตพิสัย ภาคเรียนที่ 2/2561

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทวิศึกษา โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม
ด้านหลังจิตพิสัย

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ใส่ใจความปลอดภัย

5 กันยายน 2561 บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ร่วมกับ บริษัท ห้างโอวเปงฮง จำกัด และวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จัดโครงการขับขี่ปลอดภัย “One Dealer One College” ให้แก่นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการขับขี่พาหนะอย่างถูก กฎจราจร มีจิตสำนึก เรื่องความปลอดภัยและลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน

ในภาพอาจจะมี 5 คน, รวมถึง นงนภัส ไสวงาม และ กรนันท์ฉัตร ราตรีพิพัฒนกุล, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, รวมถึง กรนันท์ฉัตร ราตรีพิพัฒนกุล, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 15 คน, รวมถึง นงนภัส ไสวงาม, ด.ช ปรีดา นิลสมบูรณ์, กรนันท์ฉัตร ราตรีพิพัฒนกุล และ นาย กฤษฎา, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, รวมถึง ดรากร เทพทอง, เด็ก, รองเท้า และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, รวมถึง ดรากร เทพทอง, เด็ก, รองเท้า และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, รถมอเตอร์ไซค์, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง

 

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ว่าที่ ร.ต. ดร. จรรยา พาบุ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางสาวศรีบังอร นรินทรางกูร ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ณ หอประชุมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

ในภาพอาจจะมี 4 คน, รวมถึง โด' นัท และ Preeyanuch Jantum, ผู้คนกำลังยืน

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 3 คน, รวมถึง อิทธิพล คอนทวน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม

 

 

 

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

#ตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา
21 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 

โครงการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

20 มิถุนายน 2561 บริษัทห้างโอวเปงฮง จำกัด ร่วมกับ เอ.พี.ฮอนด้า และ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ อบรมให้ความรู้เรื่องการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัย “โครงการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา” ให้แก่นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

 

ในภาพอาจจะมี 4 คน, รวมถึง Rnon Rnon, ผู้คนกำลังนั่ง, รถมอเตอร์ไซค์ และ สถานที่กลางแจ้ง

 

 

 

 

 

กิจกรรม Big Cleaning Day วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

14 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day (กิจกรรมการทำความสะอาดวิทยาลัยฯ ห้องสำนักงาน ห้องเรียน เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาวะแก่ครูและนักเรียน ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ทุกคน)

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ภาพกิจกรรม

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

14 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ได้จัดพิธี ไหว้ครูและบวงสรวงพระวิษณุกรรมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ โดยมีว่าที่ ร.ต. ดร. จรรยา พาบุ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ภายในพิธีมีกิจกรรม บวงสรวงพระวิษณุกรรม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยฯ บูชาครู และมอบทุนการศึกษา

 

   

 

 

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ภาพกิจกรรม

 

 

โครงการอบรมเขียนแผนงานกิจกรรม คนดี คนเก่ง และมีความสุข ประจำปีการศึกษา 2561

8 มิถุนายน 2561 ว่าที่ ร.ต. ดร. จรรยา พาบุ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ มอบหมายให้รองฯ ศรีบังอร นรินทรางกูร ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเขียนแผนงานกิจกรรม คนดี คนเก่ง และมีความสุข ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

ในภาพอาจจะมี 9 คน, รวมถึง Phimsuda Wonglakorn, คนที่ยิ้ม, ฝูงชน

ในภาพอาจจะมี กาฟิวส์ เมธาสิทธิ์ และ Suriyun Saymek, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, รวมถึง Suriyun Saymek และ Supa Sameedee, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ภาพกิจกรรม