เกณฑ์ กติกา การประกวด แสดง แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทักษะพื้นฐาน การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง 汉语演讲比赛 

เกณฑ์ กติกา การประกวด แสดง แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ทักษะพื้นฐาน การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง 汉语演讲比赛

 

เกณฑ์ กติกา การประกวด สุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง

Facebook Comments