นักศึกษาทุนเทียนจินรุ่นที่ 6 จำนวน 67 คน จาก 24 สถานศึกษาทั่วประเทศ เข้ากราบลาและขอพรจากท่านเจ้าคุณธงชัย ประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล

ในวันที่ื 23 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.ว่าที่ร้อยตรี จรรยา พาบุ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ผู้ประสานงานโครงการความร่วมมือพัฒนาอาชีวศึกษาไทย-จีน กับนครเทียนจิน ได้นำผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษาทุนเทียนจินรุ่นที่ 6 จำนวน 67 คน จาก 24 สถานศึกษาทั่วประเทศ เข้ากราบลาและขอพรจากท่านเจ้าคุณธงชัย ประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กทม. โดยมี นายอรรถพล สังขวาสี ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ และ Mrs. Wang ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ เข้าร่วมให้โอวาทแก่นักศึกษาก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ ณ นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในครั้งนี้ด้วย

Facebook Comments