กำหนดการรับรายงานตัวและลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (โควตา)

กำหนดการรับรายงานตัวและลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

 ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ (โควตา)

.ด.ป. กิจกรรม เวลา สถานที่
9 ม.ค..2563

 

รายงานตัวและลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวช. 1 ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 09.00-12.00น. ห้องประชุมราชพฤกษ์

 

10 ม.ค. 2563 รายงานตัวและลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวส. 1 ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 09.00-12.00น. ห้องประชุมราชพฤกษ์

 

1 พ.ค.2563 ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563 09.00-12.00น. หอประชุมอเนกประสงค์

 

19 พ.ค.2563 – เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 08.30-16.30 น. แผนกวิชา

1.เอกสารหลักฐานประกอบการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ (โควตา)

ประจำปีการศึกษา 2562

  1. ใบประวัตินักเรียน นักศึกษา
  2. สำเนาบัตรประชาชนตัวนักเรียน นักศึกษา จำนวน  2  แผ่น
  3. สำเนาบัตรประจำตัวผู้ปกครอง                                     จำนวน  2  แผ่น
  4. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน นักศึกษา จำนวน  2 ฉบับ
  5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง                                                          จำนวน  2 ฉบับ
  6. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน       จำนวน  2  รูป
  7. หลักฐานการศึกษา ใบรับรองการศึกษา 5 ภาคเรียน หรือ วุฒิการศึกษาเดิม (ม.3,ม.6 หรือ ปวช.3)         จำนวน  2  ฉบับ

หมายเหตุสำหรับ ปวช.1 ส่งอย่างละ 1 ฉบับที่ครูประจำแผนกตอนรายงานตัว

               และอย่างละ 1 ฉบับส่งที่งานการเงินตอนชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

สำหรับ ปวส.1  ส่งที่ครูประจำแผนกตอนรายงานตัวทั้ง 2 ฉบับ

  1. ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในวันลงทะเบียนเรียน

          2.1 ระดับ ปวช.1 ชำระค่าระดมทรัพยากร              จำนวน 1,300 บาท

2.2 ระดับ ปวส.1 :-   

2.2.1 ชำระเงินค่าระดมทรัพยากร             เป็นจำนวนเงิน 1,700 บาท

2.2.2 ค่าหน่วยกิต                                โดยประมาณ   1,600 บาท

2.2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบ โดยประมาณ   2,500 บาท

รวมค่าใช้จ่ายแรกเข้าของระดับ ปวส.1 โดยประมาณ  5,800 บาท

    หมายเหตุ   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bpic.ac.th  หรือติดต่องานทะเบียน 043-272129

******************************************************

ดาวน์โหลดใบสมัคร 

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *