ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการเขียนแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์ พร้อมโมดูล ZigBee แบบเมนบอร์ดผ่านแท็ปเล็ตด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการเขียนแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์ พร้อมโมดูล ZigBee แบบเมนบอร์ดผ่านแท็ปเล็ตด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Facebook Comments