ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง (ปวช.1 และ ปวส.1) ประจำปีการศึกษา 2562

#วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
#ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง (ปวช.1 และ ปวส.1) ประจำปีการศึกษา 2562
วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562
เวลา 07.30-12.00 น. ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

#เปิดเรียน
ภาคเรียนที่ 1/2562 วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562

Facebook Comments