จัดทำหลักสูตรสาขาวิชาระบบขนส่งทางราง ณ วิทยาลัยการรถไฟหวู่ฮั้น สาธารณรัฐประชาชนจีน

#จัดทำหลักสูตรสาขาวิชาระบบขนส่งทางราง
#หลักสูตรพรีเมียม
ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2561 ว่าที่ ร.ต. ดร. จรรยา พาบุ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ มอบหมายให้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย คุณครูกฤษณะ สุภารมย์ คุณครูชัยรัตน์ อันสนธิ์ และคุณครูชาตรี
ชนานาฎ เดินทางไปจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง ณ วิทยาลัยการรถไฟหวู่ฮั้น สาธารณรัฐประชาชนจีน

Facebook Comments