โครงการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาทุนหวู่ฮั้น รุ่นที่ 3 ก่อนไปศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ โดย ว่าที่ ร.ต. ดร. จรรยา พาบุ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู จัดอบรมโครงการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาทุนหวู่ฮั้น รุ่นที่ 3 ก่อนไปศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม – 6 เมษายน 2561   ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

พิธีปิดโครงการ วันที่ 05/04/61

ภาพกิจกรรมเข้าค่ายแบบรวม

Facebook Comments