โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาทุนเทียนจิน รุ่นที่ 5 ก่อนไปศึกษาต่อต่างประเทศ

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ โดย ว่าที่ ร.ต. ดร. จรรยา พาบุ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาทุนเทียนจิน รุ่นที่ 5 ก่อนไปศึกษาต่อต่างประเทศ ภายใต้โครงการความร่วมมือพัฒนาอาชีวศึกษาไทย-จีน โดยมีนักศึกษาที่สอบผ่านทุนดังกล่าว ฯ จากวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

ในภาพอาจจะมี 13 คน, รวมถึง อมรรัตน์ ไผ่อรุณ, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 

ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

ค่ายทุนเทียนจิน วันที่ 6/04/61 

พิธีปิดโครงการ วันที่ 05/04/61

ค่ายทุนเทียนจิน วันที่ 4/04/61

ค่ายทุนเทียนจิน วันที่  3/04/61

ค่ายทุนเทียนจิน วันที่ 2/04/61

 

Facebook Comments