วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
113 หมู่ 2 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์. 0-4327-2129 โทรสาร. 0-4327-2129 ต่อ 490
www.Bpic.ac.th E-mail :bpic113@yahoo.co.th
Webmaster : tiwa101@yahoo.co.th